Březnový start sondy InSIGHT zrušen

Nedávno jsem tady psal příspěvek, ve kterém jsem zmiňoval, že datum startu sondy InSIGHT bylo ohroženo. Tato sonda, která měla zkoumat na povrchu Marsu případná marsotřesení a určit tepelný tok v kůře planety, měla na svou cestu odstartovat v březnu 2016, tedy za pár měsíců. Inženýři v Americe a Evropě tak finišovali s pracemi jak na sondě samotné, tak i na vědeckých přístrojích, které sonda měla nést. Hlavním vědeckým přístrojem byl seismometr umístěný ve speciální vakuové nádobě. Během testování této nádoby bylo v srpnu objeveno, že nádoba dokonale netěsní. Start sondy byl tak ohrožen. Nicméně záhy po této zprávě byla vydána další zpráva, že se povedlo místo úniku objevit a spravit a že termín startu není nikterak ohrožen. Bohužel, dnes se ukázalo, že tato zpráva byla příliš optimistická. Vakuová nádoba se sice dočkala nového sváru pro dosažení těsnosti, nicméně se zdá, že to nezabralo. Inženýři testující těsnost nádoby stále měří úniky plynu. Kvůli obavám, co netěsnosti způsobuje, se tak dnes americká NASA rozhodla plánované datum startu zrušit a posunout ho. A bohužel, další vhodné startovací okno se naskytne až za 2 roky

Problémem je, že i když je únik z vakuové komory malý, je stále dost významný k tomu, aby podstatně ovlivnil měření seismometru. Vyslání sondy s takto defektní nádobou by tedy bylo vlastně zbytečné.

Shrnuto a podtrženo, pokud se nestane zázrak (což už nikdo neočekává, mise je vlastně v březnovém startu odpískána), prvního seismometru na povrchu Marsu se dočkáme nejspíše až někdy v roce 2018…  O dva roky později, než jsme původně měli. Tedy, pokud vůbec. Jak je totiž vidět z tweetu níže, v NASA zatím netuší, jestli bude možné převézt/najít finance na posunutý start.

Nicméně na chvilku předpokládejme, že se finance zajistit podaří. Co to bude znamenat? Jedno je jisté, odsouvá se nám šance zjistit, co se nachází uvnitř Marsu. Stále tak budeme muset jen spekulovat, jestli je vnitřek rudé planety stále roztaven, a nebo jestli je již vychladlý natolik, že by nedovolil vznik sopečné činnosti. I když se to na první pohled zdá jako nepodstatný detail, je to z pohledu vědy obrovská škoda. Celá řada modelů vývoje atmosféry Marsu potřebuje vědět, jestli je stále možné, aby se do atmosféry Marsu uvolňovaly sopečné plyny, v jakém množství a časovém rámci. Bez toho se nám jen velice stěží odhaduje, jak atmosféra Marsu vypadala v historii.

A jen stěží si asi dokážeme představit frustraci vědeckého týmu, který za touto sondou stojí a který věnoval několik posledních let její přípravě a realizaci. Ta nejistota, jestli jejich práce přijde vniveč, a nebo jestli budou muset další roky čekat, bude devastující. Doufejme, že se alespoň podaří za ty další dva roky vakuovou nádobu skutečně opravit a dopravit sondu na povrch Marsu alespoň při příští vhodné příležitosti…

Než se v NASA rozhodnou, co dále. Jestli celý projekt zrušit a nebo se pokusit o start za dva roky, sonda InSIGHT, která je již vyrobena a vlastně připravena ke startu, bude navrácena k výrobci – k firmě Lockheed Martin.

Aktualizace: Už je dostupná i tisková zpráva NASA ke zrušení březnového startu. Více viz odkaz.