Datum starty sondy InSIGHT zachráněno – zdroj úniky byl objeven

V březnu 2016 by se měla k Marsu vydat další americká planetární sonda InSIGHT. Jejím úkolem bude prozkoumat vnitřní stavbu této planety a tak nám přiblížit, jak to uvnitř Marsu vypadá a jestli je Mars stále ještě částečně roztaven či nikoliv. Sonda bude mít k tomuto účelu na své palubě  dvojici vědeckých zařízení, tepelnou sondu pro měření tepelného toku a zařízení pro zaznamenávání otřesů marsovské kůry (pro podrobnější popis sondy viz odkaz). Tedy vědecké vybavení, které ještě na povrch Marsu nebylo nikdy úspěšně umístěno. Vědecká komunita tak start této sondy vyhlíží s velkým očekáváním. Nicméně na začátku prosince se internetem začala šířit zpráva, že by datum startu mohlo být ohroženo. Během testování seismometru totiž vyšlo najevo, že jeho ochranný obal dokonale netěsní. Pokud by se inženýrům nepodařilo vyřešit tento problém během prosince, znamenalo by to odložení startu mise z března 2016 na další příhodné startovací okno. Naštěstí se ale podařilo únik objevit a opravit. Datum startu by tak ohroženo být nemělo.

Vědeckým zařízením, na kterém se vyskytl problém, je seismometr SEIS (zkratka pro Seismic Experiment for Interior Structure) vyráběný Francouzskou vesmírnou agenturou (CNES) v rámci spolupráce s americkou NASA. Tento přístroj představuje primární vědecký náklad sondy, tedy to nejdůležitější, co sonda na povrch Marsu poveze. Samotné zařízení je tvořeno trojicí velice přesných seismometrů, které jsou uzavřeny v ochranné kouli vyrobené z titania. Koule o velikosti melounu v sobě skýta ochranu citlivým zařízením před vlivy atmosféry – vzduch by totiž dovolil vzniku proudění způsobující na citlivých přístrojích chvění a tím zkreslování měření. Uvnitř koule je proto vakuum, které zajišťuje skvělé podmínky pro detailní měření případných otřesů marsovské kůry.

Testování zařízení SEIS. Zdroj : seis.ipgp.fr, všechna práva vyhrazena.

Seismometr SEIS začal na konci listopadu procházet závěrečnou fází testování ve speciální vakuové komoře. Během něho bylo objeveno, že ochranná koule dokonale netěsní. Technici totiž naměřili malý únik plynů. To znamená, že v kouli je někde netěsnost, což zabraňuje, aby vědecké zařízení dosáhlo požadované citlivosti. Což je velký problém. Dle harmonogramu prací je totiž nutné, aby na začátku ledna bylo zařízení odesláno do USA k instalaci SEIS do těla sondy . Francouzští technici tak mají jen minimum času k tomu, aby závadu objevili a opravili. Pokud by se jim to nepodařilo, musel by být start sondy odložen. Tolik tedy alespoň dle zpráv ze začátku měsíce…

Nicméně pár dní po vydání této špatné zprávy se zdá, že vše bude zachráněno. Francouzskému týmu se totiž povedlo detekovat, odkud únik pochází – z netěsnícího sváru uzavírající kouli. Tím ale dobré zprávy nekončí. Oprava netěsnosti totiž nebude nikterak složitá – mělo by se jednat o relativně snadný úkon, který by měl zabrat (včetně opakovaného testování) jen několik dní. Bude stačit jen znovu svařit problematické místo. Zdá se tedy, že testování zařízení by mělo skončit dle plánu a zařízení SEIS by tak mělo být odesláno do USA ke spojení se sondou včas. Start mise InSIGHT by tak (dle prozatímních zpráv) neměl být ohrožen!