Seznamte se – v laboratořích NASA vzniká humanoidní robot pro misi na Mars

Až jednou zanechá lidská noha otisk na povrchu Marsu, je dost pravděpodobné, že to nebude stopa jediná. V laboratořích americké NASA totiž vzniká humanoidní robot, který by měl člověka na cestě na Mars doprovázet. 

I když o Marsu většinou smýšlíme jako o světě, na kterém jednou budou žít lidé, představuje pro lidi povrch této planety nehostinné místo. Povrch je totiž vystaven poměrně vysoké radiaci vlivem dopadajícího kosmického záření. Oproti Zemi totiž není povrch Marsu chráněn silnou atmosférou a ani magnetickým polem. Tomuto problému tak budou muset budoucí astronauté čelit. Ať už stíněním budov či výstavbou obydlí pod povrchem, tak i omezením času, který budou moci astronauti na povrchu strávit. Astronauti budou každým výstupem na povrch budou vystaveni zvýšené radiaci, která potenciálně může zvýšit pravděpodobnost výskytu rakoviny. Zatímco výstavba obydlí pod povrchem může být u prvních misí technicky složitá, omezení pobytu na povrchu může být snadno dosažitelné, jestliže astronauti budou ve velké míře používat na běžné úkoly pomoc robotů.

NASA proto ve svých laboratořích vyrábí prototyp humanoidního robota, který by mohl člověka zastupovat v celé řadě úkolů. Vzniká tak robot označovaný jako Valkyrie (oficiálně označovaného jako Robonaut 5, případně zkracovaného na R5), který je výrazným vylepšením předchozího Robonauta operujícího od roku 2011 na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Ve snaze urychlit vývoj robota se NASA rozhodla finančně podpořit dvojici univerzitních týmů věnujících se dlouhodobě konstrukci pokročilých humanoidních robotů. Týmy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Northeastern University Boston (vědecký týmy, které se umístily na předních příčkách v soutěži americké agentury DARPA – to jest organizace vyvíjející pokročilé vojenské technologie), tak obdržely 250 000 amerických dolarů na svou další práci (jedná se o dvouletý program, kdy každý rok bude vyplacena tato částka). Po uplynutí těchto dvou let by měly univerzitní týmy začlenit své zlepšení do prototypu robota a veřejně je prezentovat na budoucím klání robotů, které bude pořádat NASA.

Robot Valkyrie v současnosti váží 125 kilogramů a je 1,8 metru vysoký. Podobně jako člověk má dvě ruce, dvě nohy a hlavu, která je prošpikována celou řadou kamer a senzorů. Nicméně kamery se nenacházejí pouze tam, další jsou umístěné na rukách či nohou. Napájen je za pomoci baterie, která se nachází na jeho zádech. Výdrž se v sočuasnosti pohybuje okolo jedné hodiny času.

Detailní pohled na horní část humanoidního robota Valkyrie. Zdroj NASA, licence Volné dílo.

Robot Valkyrie původně vznikal za jiným účelem. Mělo se jednat o robota, který by byl využitelný v případě živelných pohrom – tedy k zásahům na místech, kde by bylo riziko pro záchranáře příliš velké. Nicméně s vyhlídkou budoucí lidské cesty na Mars dostává tento robot i nový úkol – asistovat astronautům na povrchu Marsu. Pokud se podaří dotáhnout projekt do zdárného konce, NASA si slibuje, že by astronauti mohli trávit na povrchu Marsu mnohem méně času a tím se méně vystavovat radiaci. Běžné úkoly by totiž mohli provádět dálkově za použití robotických pomocníků. Případně je možné také uvažovat o opačném přístupu. Na povrch Marsu budou nejdříve vysazeni humanoidní roboti, kteří připraví vše potřebné pro budoucí příchod lidí.