Příčina zkratu na sondě Curiosity (nejspíše) odhalena

27. února 2015 zažilo americké vozítko Curiosity operující na povrchu Marsu zkrat. Došlo k němu během procedury, kdy se mechanická ruka snažila umístit odebraný vzorek prášku hornin do výzkumného zařízení na těle sondy. Inženýři se následně rozhodli veškeré další operace sondy zastavit a analyzovat důvod, proč ke zkratu došlo. Nyní se zdá, že se jim zdroj podařilo objevit – zkrat vyšel z vrtací soupravy na konci mechanické ruky.

Americká sonda Curiosity se věnuje výzkumu hory Aeolis Mons v kráteru Gale za pomoci řady vědeckých přístrojů. Jedním z nich je i vrtací souprava, která umožňuje proniknout až pět centimetrů pod povrch. V této hloubce již nejsou horniny pozměněny erozí či zvětráváním, což dává možnost spatřit jejich nezměněnou strukturu a za použití dalších přístrojů na palubě sondy (SAM či CheMin) určit i skutečné chemické složení hornin. Vrtná souprava je umístěna na konci 2,1 metrů dlouhé mechanické ruky, s jejíž pomocí je získaný prášek horniny následně přemístěn z místa vrtání do útrob sondy k dalšímu výzkumu.

Příprava na vrtání za pomoci mechanické ruky Curiosity. Zdroj: NASA, Volné dílo.

Na základě analýzy dat inženýry byla právě vrtná souprava ta část sondy, kde došlo nejspíše ke zkratu. A to v době, kdy mechanická ruka přemísťovala část získaného vzorku navrtané horniny z místa vrtání do útrob sondy. Od doby, kdy byl zkrat pozorován, se vozítko a ani jeho mechanická ruka nepohnula a to kvůli tomu, aby inženýři měli možnost přesně analyzovat, kde k chybě došlo. 5. března se na základě testování jednotlivých systémů podařilo objevit, že přerušovaný zkrat vychází z perkusního mechanismu vrtné soupravy (Curiosity totiž k vrtání nevyužívá točivý pohyb vrtáku, ale vrták je vlastně do podloží zatloukán). Povedlo se tedy lokalizovat tu část zařízení, která způsobuje problém.

Inženýři nyní plánují provést další řadu testů, které by měly odhalit, jak do budoucna postupovat. Snad se tak brzy dozvíme, jestli bude pro příště potřeba upravit proceduru vrtání, aby se minimalizovalo riziko znovuobjevení zkratu. Také bychom se měli dozvědět, jestli se zkrat bude objevovat pravidelně při manipulaci s mechanickou rukou, či jestli se bude jen jednat o jev, který nastane za zvláštních okolností. Například tehdy, když bude ruka ukloněna pod konkrétním úhlem, jako je nyní. Nicméně tým obsluhující sondu Curiosity plánuje po testech dokončit předchozí odběr vzorku zkoumané horniny a umístit získaný vzorek horniny do útrob sondy k dalšímu zpracování. Zdá se tedy, že zkrat, jakkoliv je nepříjemný, nebude zatím představovat pro chod sondy závažnou překážku. A to je rozhodně skvělá zpráva!

Napsat komentář