Přednáška Petra Brože: Vulkanismus ve sluneční soustavě

Vydejte se v rámci této přednášky na krátkou cestu po sluneční soustavě. Vulkanismus je jeden z dominantních geologických procesů, který se spolupodílel na vzhledu terestrických těles ve sluneční soustavě. Desetiletí výzkumu okolního vesmíru za pomoci kosmických sond a lidských posádek nám umožnilo spatřit nepřebernou bohatost a různorodost sopečných těles a tvarů, jenž se na jednotlivých světech nachází. Na základě jejich výzkumu jsme byli schopni odhalit podrobnosti o vývoji konkrétních terestrických těles a tím se dozvědět i více o vývoji sluneční soustavy. V rámci přednášky se zaměříme na mimozemské sopky nacházející se na povrchu Merkuru, Venuše, pozemského Měsíce, Jupiterova měsíce  Io, ale nevyhneme se aniexotické sopečné činnosti v podobě tzv. kryovulkanismu odehrávající se na některých ledových měsících ve vnějších částech sluneční soustavy. V přednášce si také ukážeme, jak se projevy sopečné činnosti na jednotlivých světech od sebe lišily a zodpovíme si otázku, co k tomu bylo důvodem.