O autorovi

www.rudymars.cz je populárně-naučná stránka, která si klade za cíl popularizovat vědecké poznatky z průzkumu sluneční soustavy a přinášet aktuality z lidské přítomnosti ve vesmíru. Chtěl bych čtenářům ukázat bohatost a zajímavost jevů, které můžeme v blízkém vesmíru pozorovat a podnítit jejich zájem o další průzkum. Pokud se těmito stránkami podaří případně zaujmout i studenty k tomu, aby se ve svém studiu věnovali právě výzkum sluneční soustavy, bude to nejvyšší ocenění mé práce na této stránce!

Texty na stránkách jsou licencován pod Creative Commons BY-SA 3.0. Tato licence Vás opravňuje k volnému přebírání textů a jejich dalšího šíření za jakýmkoliv účelem, včetně komerčního publikování, za předpokladu, že uvedete autora příspěvku (Petr Brož/RudýMars.cz), licenci a odkaz na ní.

Obsah vzniká jako volnočasová aktivita, tedy bez nároku na honorář. Název stránky je odvozen od skvělé sci-fi knížky Rudý Mars od Kima Stenleyho Robinsona pojednávající ve třech obsáhlých dílech o kolonizaci Marsu lidmi.

Přeji Vám inspirativní čtení a mnoho příjemných chvil při cestách po sluneční soustavě, které jdou občas za hranici naší fantazie.

O autorovi

Jmenuji se Petr Brož a pracuji jako vědecký pracovník na Geofyzikálním ústavu AV ČR v. v. i., kde se věnuje výzkumu sopečných těles na povrchu Marsu. Nikoliv na ty velké, dobře známé a popsané, ale na titěrná sopečná tělesa o rozměrech stovek metrů až prvních kilometrů. Na tělesa, která vznikla odplyňováním magmatu (sypané kužele), interakcí magmatu s podzemní vodou (tufové prstence, tufové kužele), či výstupem magmatu o vysoké viskozitě (lávové dómy). Většina mé práce se zaměřuje na morfologické studie tvarů těchto sopek a na snahu vysvětlit jejich tvary, případně i za použití numerických či analogových modelů.

Jste vysokoškolský student a hledáte námět na bakalářskou či magisterskou práci? V případě zájmu se mne rozhodně nebojte kontaktovat! Můžeme se pokusit vymyslet vhodné téma, které Vás bude bavit.

Odborné publikace:

  • Brož, P., E. Hauber, J. J. Wray a G. Michael (2017). Amazonian volcanism inside Valles Marineris on Mars, EPSL 473, 122–130, doi: 10.1016/j.epsl.2017.06.003, volně stažitelné PDF.
  • Brož, P., O. Čadek, E. Hauber a A. P. Rossi (2015). Scoria cones on Mars: Detailed investigation of morphometry based on high-resolution digital elevation models,  J. Geophys. Res., Planets, 120, doi: 10.1002/2015JE004873.
  • Brož, P., E. Hauber, T. Platz a M. Balme (2015). Evidence for Amazonian highly viscous lavas in the southern highlands on Mars, EPSL 415, 200-212, doi: 10.1016/j.epsl.2015.01.033.
  • Brož, P., O. Čadek, E. Hauber a A. P. Rossi (2014). Shape of scoria cones on Mars: insights from numerical modeling of ballistic pathways, EPSL, vol. 406, 14-23, doi: 10.1016/j.epsl.2014.09.002.
  • Brož, P. a E. Hauber (2013). Hydrovolcanic tuff rings and cones as indicators for phreatomagmatic explosive eruptions on Mars, J. Geophys. Res. Planets, 118, doi:10.1002/jgre.20120, volně stažitelné PDF.
  • Brož, P. a E. Hauber (2012). An unique volcanic field in Tharsis, Mars: Pyroclastic cones as evidence for explosive eruptions, Icarus, 218(1), 88–99, doi:10.1016/j.icarus.2011.11.030, volně stažitelné PDF.
  • Hauber, E., P. Brož, F. Jagert, P. Jodłowski a T. Platz (2011). Very recent and wide spread basaltic volcanism on Mars, Geophys. Res. Lett., 38, L10201, doi:10.1029/2011GL047310.

Popularizace:

Některé mediální výstupy:

Online videa

Napsat komentář