NASA vybrala na povrchu Marsu přistávací oblast pro sondu InSight

Rok 2016 se nezadržitelně blíží a s ním i start další americké planetární sondy InSight určené k výzkumu vnitřní stavby Marsu za pomoci sledování seismických vln. Z toho důvodu vědci nelení a pečlivě vybírají místo, kde sonda přistane. Vědci v těchto dnech ze čtyř zbylých kandidátů vybrali primární lokalitu, která se jim zatím nejvíce zamlouvá. Podobně jako další tři lokality i ona leží v oblasti Elysium Planitia na severní polokouli Marsu. Vybraná lokalita nyní bude podrobena detailnímu snímkování za použití kamery HiRISE umístěné na palubě sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Tato kamera je schopna pořizovat fotografie s rozlišením 25 cm/pixel, čímž se vědcům podaří odhalit i případné větší balvany v přistávací elipse a tím vyhodnotit případné riziko pro přistání. Pokud se ale potvrdí původní vědecký předpoklad, že tato oblast je velice hladká a bez větších balvanů, v září 2016 zde sonda InSight přistane.

Mise InSight je oproti jiným misím značně specifická. Cíl jejího výzkumu, umístění seismometru na povrch Marsu a měření seismických vln, totiž umožňoval vědcům vybrat místo přistání takříkajíc kdekoliv (Když si nyní odmyslíme omezení dané technickými parametry sondy. Například použití slunečních panelů k napájení sondy zužuje přistávací oblast do relativní blízkosti rovníku. Přistávací elipsa musela být umístěna v rovném terénu bez velkých balvanů, nebo to, že podloží muselo být dostatečně měkké k tomu, aby se do něj dala zatlouct tyč s teplotní sondou, atd.). Nicméně bylo vlastně jedno, jestli bude seismometr umístěn na severní či jižní polokouli, v oblasti vrchovin či nížin, v kráteru či na rovné ploše. Místo přistání se tak hledalo s ohledem na praktičnost, nikoliv na zajímavé okolí (což byl případ vozítka Curiosity, které zkoumá sedimentární horniny v kráteru Gale. S vozítkem se vědci snažili přistát v co nejzajímavějším terénu, který sliboval velké množství studijního materiálu v relativně malé oblasti dosažitelné jízdou vozítka). I přes to ale nakonec všech 22 návrhů přistávacích elips navrhovalo oblast Elysium Planitia. Oblast totiž nabízí velké množství relativně rovných plání poblíž rovníků bez větších balvanů. Z těchto 22 návrhů byli v září 2013 vybráni 4 kandidáti, kteří byli následně podrobeni podrobnějšímu výzkumu. V březnu 2015 došlo k dalšímu výběru a nyní již víme, která oblast bude primárním cílem sondy (samozřejmě za předpokladu, že detailní snímkování elipsy neodhalí nějakou podstatnou překážku).

Vyznačená pozice primární přistávací elipsy v oblasti Elysium Planitia pro sondu InSight. NASA, volné dílo.

Přistávací elipsa o rozměrech 130 krát 27 kilometrů (protažená v západovýchodním směru) leží přibližně 4° severně a 136° východně (respektive její centrum) a zatím se zdá, že zcela dokonale splňuje nároky inženýrů i vědců na bezpečné přistání. Elipsa leží v oblasti hladkých plání s nízkým počtem balvanů, které by mohly během přistání a umísťování seismometru a ochranného zvonu představovat nebezpečí. Termální snímkování oblasti ke všemu naznačuje, že povrch uvnitř elipsy není tvořen kompaktní horninou (např. lávou), ale spíše nesoudržným materiálem, který je vhodný pro zatlučení tyče s teplotní sondou. Věřme tedy, že se v elipse nenajdeme žádnou další překážku a že se v ní podaří sondě InSight v září 2016 úspěšně přistát a provést řadu měření. Budeme tak mít možnost se dozvědět mnohé o tom, jak Mars vypadá pod svým povrchem….

PS: Zajímavostí startu sondy InSight bude i místo, odkud nosná raketa Atlas V vynese sondu na meziplanetární cestu. Raketa totiž bude startovat z vojenské základny Vandenberg v Kalifornii. Bude se tak jednat o vůbec první start meziplanetární sondy, který se v tomto státu USA odehraje.

PSS: A i přes to, že se jedná o americkou misi, Evropané se nemusí cítit vyřazeni. Některé vědecké přístroje jsou totiž evropské výroby. Tyč s teplotním čidlem pochází z Německa, seismometr pro změnu z Francie (nicméně některé jeho části jsou ze Švýcarska, Velké Británie a USA). Evropané tak na misi zanechávají významnou stopu…

Napsat komentář